Dịch vụ
Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
  • 091.353.7190
  • 043.623.1060
  • Skype:
  • Yahoo:
VideosĐánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  18/02/2016

Tổng cục năng lượng (Bộ Công Thương) vừa tổ chức Hội thảo khởi động đánh giá các kết quả đạt được của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ) sau khi kết thúc giai đoạn II 2012-2015.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Hưng đại diện Viện Năng lượng đã trình bày về công tác thu thập số liệu năng lượng, phương pháp đánh giá sử dụng hiệu quả năng lượng cùng những khuyến nghị trong việc thu thập số liệu để đánh giá.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hưng, việc thu thập số liệu chủ yếu dựa vào nguồn số liệu sẵn có của các cơ quan quản lý nhà nước, các tập đoàn kết hợp với đánh giá của các chuyên gia. Bên cạnh đó, vẫn còn khó khăn trong vấn đề kinh phí để tiến hành khảo sát hoặc xử lý số liệu thống kê chuyên ngành.

Người tiêu dùng ý thức hơn trong vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nhằm nâng cao hiệu quả của việc đánh giá hiệu quả Chương trình, tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng cần đánh giá cả các yếu tố phi năng lượng, xét đến sự thay đổi về thời gian cũng như công nghệ...

Một số  đại biểu cho rằng cần chú ý tới việc bóc tách dữ liệu ở những nơi tiêu thụ năng lượng lớn như bệnh viện, chung cư, siêu thị.

Việc đánh giá kết quả đạt được của Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ sẽ được thực hiện đến tháng 5/2016.

Thành Trung (theo tietkiemnangluong.vn)

 

Tin tức mới