Hỗ trợ trực tuyến

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Bách Khoa (POLYTEE) hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến hệ thống và thiết bị ngành Cơ - Nhiệt - Điện - Lạnh: Nồi hơi và thiết bị áp lực; Hệ thống đường ống và thiết bị mạng nhiệt; Nhiệt điện và đồng phát nhiệt điện; Thiết bị sấy; Kiểm toán năng lượng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Hệ thống và thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo; Thiết bị và giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường; Dây chuyền sản xuất gạch tiết kiệm nhiên liệu;

Xem thêm