Dịch vụ
Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
  • 091.353.7190
  • 043.623.1060
  • Skype:
  • Yahoo:
VideosKiểm toán năng lượng tại Công ty TNHH Canon Việt Nam

  29/01/2016

Công ty TNHH Canon Việt Nam là Doanh nghiệp Chế xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Canon Việt Nam rất quan tâm chú trọng đến việc tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng có hiệu quả, tránh lãng phí, nhằm giảm chi phí sản xuất và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

Nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của Canon Việt Nam, Công ty CP Năng lượng và Môi trường Bách Khoa (POLYTEE) đã phối hợp cùng các cán bộ kỹ thuật của nhà máy thực hiện Kiểm toán năng lượng chi tiết tại NM Canon Quế Võ và NM Canon Tiên Sơn.

 

Sau khi đoàn kiểm toán năng lượng tiến hành khảo sát, đo đạc, đánh giá phân tích về hiện trạng sử dụng và quản lý năng lượng của Công ty TNHH Canon Việt Nam, POLYTEE đã đề xuất được một số giải pháp tiết kiệm năng lượng. Các biện pháp này được các cán bộ kĩ thuật của Canon Việt Nam đánh giá cao và tính toán đưa vào triển khai.

Tin tức mới