Dịch vụ
Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
  • 091.353.7190
  • 043.623.1060
  • Skype:
  • Yahoo:
VideosKiểm toán năng lượng tại Công ty Honda Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

  29/01/2016

Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam là một trong những doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm với lượng tiêu thụ năng lượng hàng năm rất lớn. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng và cũng là để đáp ứng yêu cầu của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Công ty Honda Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam đã tin tưởng lựa chọn Công ty CP Năng lượng và Môi trường Bách Khoa (POLYTEE) là đơn vị tư vấn thực hiện Kiểm toán năng lượng.

Công ty Honda Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam thực hiện việc quản lý năng lượng tương đối tốt. Thông qua Kiểm toán năng lượng, POLYTEE đã giúp Honda phát hiện ra một số điểm chưa hợp lý trong quá trình sử dụng năng lượng cũng như đề xuất được nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng thực chất và hữu ích. POLYTEE cũng tư vấn cho Honda kế hoạch đầu tư và triển khai các dự án về tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả nhất.

Tin tức mới