Dịch vụ
Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
  • 091.353.7190
  • 043.623.1060
  • Skype:
  • Yahoo:
VideosTiết kiệm năng lượng là tiết kiệm tiền cho gia đình và bảo vệ tài nguyên đất nước

  03/10/2015

Tiết kiệm năng lượng là tiết kiệm tiền cho gia đình và bảo vệ tài nguyên đất nước

Hàng ngày chúng ta sử dụng điện, xăng, dầu, gas, than, củi…

·         Đó là nguồn năng lượng vô cùng cần thiết làm cho cuộc sống con người được đầy đủ, tiện nghi hơn.

·         Năng lượng giúp con người làm được những điều mà chỉ có sức người không thể thực hiện được.

·         Năng lượng làm cho xã hội giàu mạnh, phát triển, gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vì:

·         Nhu cầu năng lượng của chúng ta ngày càng cảotong khi nguồn năng lượng hoá thạch không phải vô tận.

·         Tiết kiệm năng lượng sẽ không phải xây thêm nhiều nhà máy điện, rất tốn kém về kinh tế, gây hạn hán, cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường .

·         Tiết kiệm năng lượng là tiết kiệm tiền, tăng tích luỹ để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Tiết kiệm năng lượng:

·         Không phải là không sử dụng, hoặc hạn chế sử dụng năng lượng.

·         Là khuyến khích sử dụng năng lượng theo yêu cầu với mức tiêu thụ năng lượng thấp nhất nhờ các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

·         Là sử dụng các nguồn năng lượng hợp lý, hiệu quả nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng.

·         Là giảm tiêu thụ năng lượng ngoài mục đích sử dụng.