Dịch vụ
Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
  • 091.353.7190
  • 043.623.1060
  • Skype:
  • Yahoo:
VideosTài liệu về sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  17/09/2015

Tài liệu về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Dưới đây giới thiệu một số tài liệu tham khảo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

 

1) Giảm thiểu lượng xả đáy nồi hơi - Minimize Boiler Blowdown - Steam Energy Tips

2) Phương pháp thực hiện và tính toán thu hồi nước ngưng - How to Trap Steam Distribution Systems - ArmStrong

3) Dự án thu hồi nước xả nồi hơi tận dụng nhiệt - Boiler Blowdown Heat Recovery Project

4) Hướng dẫn sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong chiếu sáng - Energy Conservation & Efficiency in Lighting System - ASIA

5) Sổ tay kỹ thuật Tiết kiệm năng lượng - CIBO Energy Efficiency Handbook

6) Dùng tuabin hơi chạy các máy quay thay cho động cơ điện - Consider Steam Turbine Drives for Rotating Equipment - Energy Steam Tips

7) Sổ tay hướng dẫn Kiểm toán năng lượng - Energy Audit Guidebook

8) Dự án TKNL - Kiểm tra và bảo dưỡng bẫy hơi - Inspect and Repair Steam Traps

9) Phân tách tuyến đường phân phối hơi thích hợp và tận dụng thu hồi nước ngưng - Insulate Steam Distribution and Condensate Return Lines

10) Giảm thiểu xả đáy nồi hơi, lò hơi - Minimize Boiler Blowdown

11) Tiết kiệm năng lượng từ hệ thống hơi nước nóng - Save Energy Now in Your Steam Systems

12) Một số giải pháp TKNL trong nồi hơi công nghiệp - Hoàng Ngọc Đồng - ĐHBK Đà Nẵng

13) Đồng phát nhiệt điện - CHP Cogeneration - UNDP-ASIA (Vietnamese)

14) Tuabin hơi dùng để quay máy thay cho động cơ điện - Energy Tips - Steam Turbine for Rotating Equipment

15) Tiết kiệm năng lượng đối với quạt cao áp công nghiệp - Fans and blowers UNDP-ASIA (Vietnamese)

16) Nồi hơi và thiết bị nhiệt - Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - UNDP-ASIA

17) Thu hồi nhiệt từ đường xả đáy lò hơi - Recover Heat from Boiler Blowdown

18) Sử dụng bộ hâm nước lắp đặt trên đường khói lò hơi để tận thu nhiệt thải - Use Feedwater Economizers for Waste Heat Recovery

19) Sẽ còn tiếp tục 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muốn có thêm thông tin về tài liệu và được tư vấn chi tiết về sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả, hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA

Tel: 04 3623.1060

Fax: 04 3623.1061

Mr. Phạm Văn Tân - Giám đốc

Mobi: 091.353.7190 / 091.437.7190

Email: tanphamvan.ihere@gmail.com