Dịch vụ
Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
  • 091.353.7190
  • 043.623.1060
  • Skype:
  • Yahoo:
VideosTài liệu về đồng phát nhiệt điện (CHP, Cogeneration)

  17/09/2015

Tài liệu về đồng phát nhiệt điện (CHP, Cogeneration)

Một số tài liệu tham khảo về đồng phát nhiệt điện (CHP, Cogeneration):

 

1) Công nghệ đồng phát nhiệt điện từ nhiên liệu sinh khối - Biomass CHP Steam Turbine Plant

2) Tuabin hơi sử dụng cho đồng phát nhiệt điện - Steam Turbine Used for CHP

3) Đặc tính năng lượng của tuabin hơi dùng cho đồng phát nhiệt điện - Steam Turbine Characterization Used for CHP

4) Đặc tính năng lượng của tuabin khí dùng cho đồng phát nhiệt điện - Technology Characterization of Gas Turbine for CHP

5) Tuabin hơi cho công nghệ đồng phát nhiệt điện - Ansaldo Energia Italy, Steam Turbine for CHP

6) Tính toán, đánh giá đặc tính năng lượng của tuabin hơi và tuabin khí dùng cho đồng phát nhiệt điện - Calculations for Steam & Gas Turbine for Cogeneration System

7) Tại sao sử dụng tuabin hơi cho công nghệ đồng phát nhiệt điện - Why Steam Turbine Are Used for CHP

8) Công nghệ đồng phát nhiệt điện - Energy Efficiency in ASIA Cogeneration (Vietnamese)

9) Phân tích hiệu quả năng lượng Hệ thống đồng phát nhiệt điện - Phạm Văn Tân

 10) Bài giảng về ý nghĩa tiết kiệm năng lượng của việc áp dụng đồng phát nhiệt điện - Phạm Văn Tân.

11) Sẽ còn tiếp (To be continue)

-------------------------------------------------------------------------------

Muốn có thêm thông tin và được tư vấn chi tiết về đồng phát nhiệt điện, hãy liên hệ với chúng tôi:

 

CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA

 

Tel: (84-4) 3623.1060

Fax: (84-4) 3623.1061

Mr. Phạm Văn Tân - Giám đốc

Mobi: 091.353.7190 / 091.437.7190

Email: tanphamvan.ihere@gmail.com