Dịch vụ
Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
  • 091.353.7190
  • 043.623.1060
  • Skype:
  • Yahoo:
VideosĐào tạo “Nâng cao năng lực trong việc xây dựng, quản lý ,vận hành lò gạch liên tục kiểu đứng “ tại Phú Thọ

  12/10/2015

Đào tạo “Nâng cao năng lực trong việc xây dựng, quản lý ,vận hành lò gạch liên tục kiểu đứng “ tại Phú Thọ

        Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp nhỏ và vừa – PECSME đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Phú Thọ tổ chức khoá đào tạo “Nâng cao năg lực trong việc xây dựng, quản lý, vận hành lò gạch liên tục kiểu đứng (VSBK)” tại Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong 2 ngày từ 8 – 9/09/2008.

Phú Thọ là tỉnh có thế mạnh về sản xuất vật liệu xây dựng trong đó có sản xuất gạch nung. Tuy nhiên, đây là ngành tiêu thụ nhiên rất lớn và là nguồn gây ô nhiễm môi trường đáng kể. Đặc biệt với công nghệ lò gạch thủ công truyền thống, nhiên liệu tiêu hao nhiều, ô nhiễm môi trường lớn, hiệu quả kinh tế không cao.

            Khoá đào tạo giúp các học viên cảm nhận được bức tranh chung của ngành sản xuất gạch nung trong nước cũng như trong tỉnh, về các công nghệ sản xuất gạch, về tác động môi trường của ngành sản xuất gạch, về thị trường tiêu thụ…. Tại các doanh nghiệp có lò VSBK, các học viên đac đi sâu tìm hiểu thực tế về công nghệ xây dựng lò, hoạt động của lò, công nghệ tạo hình chế biến gạch mộc liên hoàn.

            Điều quan tâm của các chủ lò là mong muốn được chuyển đổi từ lò thủ công truyền thống sang lò VSBK, mong muốn các cấp hỗ trợ về chuyển giao công nghệ xây dựng lò, xin được vay vốn ưu đãi của Quỹ môi trường Việt Nam hoặc được bảo lãnh vốn vay của dự án. Đối với các chủ lò theo công nghệ lò đứng liên tục không do Viện Công nghệ nhiệt lạnh chuyển giao cũng mong muốn được giảng viên, chuyên gia của Viện đến tư vấn trong việc sữa chữa, cải tạo nâng cấp do tự chuyển giao không đúng về công nghệ, để nâng cao hiệu quả kinh tế.

            Điều quan tâm của các chủ lò là mong muốn được chuyển đổi từ lò thủ công truyền thống sang lò VSBK, mong muốn các cấp hỗ trợ về chuyển giao công nghệ xây dựng lò, xin được vay vốn ưu đãi của Quỹ môi trường Việt Nam hoặc được bảo lãnh vốn vay của dự án. Đối với các chủ lò theo công nghệ lò đứng liên tục không do Viện Công nghệ nhiệt lạnh chuyển giao cũng mong muốn được giảng viên, chuyên gia của Viện đến tư vấn trong việc sữa chữa, cải tạo nâng cấp do tự chuyển giao không đúng về công nghệ, để nâng cao hiệu quả kinh tế.

            Khoá đào tạo giúp các học viên cảm nhận được bức tranh chung của ngành sản xuất gạch nung trong nước cũng như trong tỉnh, về các công nghệ sản xuất gạch, về tác động môi trường của ngành sản xuất gạch, về thị trường tiêu thụ…. Tại các doanh nghiệp có lò VSBK, các học viên đac đi sâu tìm hiểu thực tế về công nghệ xây dựng lò, hoạt động của lò, công nghệ tạo hình chế biến gạch mộc liên hoàn.

            Điều quan tâm của các chủ lò là mong muốn được chuyển đổi từ lò thủ công truyền thống sang lò VSBK, mong muốn các cấp hỗ trợ về chuyển giao công nghệ xây dựng lò, xin được vay vốn ưu đãi của Quỹ môi trường Việt Nam hoặc được bảo lãnh vốn vay của dự án. Đối với các chủ lò theo công nghệ lò đứng liên tục không do Viện Công nghệ nhiệt lạnh chuyển giao cũng mong muốn được giảng viên, chuyên gia của Viện đến tư vấn trong việc sữa chữa, cải tạo nâng cấp do tự chuyển giao không đúng về công nghệ, để nâng cao hiệu quả kinh tế.

            Điều quan tâm của các chủ lò là mong muốn được chuyển đổi từ lò thủ công truyền thống sang lò VSBK, mong muốn các cấp hỗ trợ về chuyển giao công nghệ xây dựng lò, xin được vay vốn ưu đãi của Quỹ môi trường Việt Nam hoặc được bảo lãnh vốn vay của dự án. Đối với các chủ lò theo công nghệ lò đứng liên tục không do Viện Công nghệ nhiệt lạnh chuyển giao cũng mong muốn được giảng viên, chuyên gia của Viện đến tư vấn trong việc sữa chữa, cải tạo nâng cấp do tự chuyển giao không đúng về công nghệ, để nâng cao hiệu quả kinh tế.